S.No Student Name  Parent Name Contact Number
1 Anirudh Mrs.Divya 9884192062
2 Aditi Mr.Amarkumar 7200844887
3 Prathikshaa (Divya.G) Mr.Sendhilnathan 9500282624
4 Dhanya B Mrs.Ilamathi 9710087528
5 Garna Harshith Mr.Sankar Pandian 7845630069
6 Harshith B Mrs.Pavitra 9524578619
7 Advath R Mr.Rajesh 9841547770
8 Pranitha Mrs.Bhavani 99419080837
Principal
Anuradha Ramakrishnan
Teacher  Members
1 Mrs.PadmaPriya
2 Mrs.Srisha
3 Mrs.Kavitha R